สามารถจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตไดัหรือไม่

นอกจากจ่ายด้วยเงินสดแล้ว คุณยังสามารถใช้บัตรเครดิตจ่ายได้อีกด้วย