ขอทราบเวลาเปิดทำการของร้าน

เวลาเดียวกับเวลาเปิดทำการของศูนย์การค้า Terminal 21 ตั้งแต่ 10:00 -22:00 น. เปิดทำการทุกวัน ไม่มีวันหยุด