จำเป็นต้องนัดเวลามาที่ร้านหรือเปล่า

ไม่จำเป็นต้องนัดเวลามาที่ร้าน แต่สำหรับลูกค้าที่มีเวลาจำกัด กรุณาเช็คเวลาที่จะติดต่อกับร้านได้จากแบบฟอร์ม