เมื่อจะสั่งตัด จะต้องจ่ายเงินเมื่อไร

เป็นระบบจ่ายเงินล่วงหน้า เมื่อมาวัดตัวที่ร้านและสั่งตัด ก็จะจ่ายเงินตอนนั้น