หลังจากรับสูทกลับไปแล้ว เกิดพบจุดที่อยากแก้ไข สามารถนำกลับมาให้ที่ร้านแก้ไ้ด้หรือไม่

แน่นอน เรารับแก้ให้ฟรี คุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย