สามารถสั่งตัดสูทของสุภาพสตรีได้หรือไม่

สามารถสั่งตัดสูทสุภาพสตรีได้