การนัดหมายเวลา

British Custom Tailors ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า คุณสามารถแวะมาที่ร้านเราเมื่อไรก็ได้ โดยไม่ต้องนัดหมาย แต่บางครั้งคุณอาจจะต้องเสียเวลาคอย ถ้ามีลูกค้ามากในขณะนั้น เราต้องฃออภัยในความไม่สะดวกนี้ เพื่อความสะดวกถ้าคุณมีเวลาไม่มาก กรุณานัดเวลาที่จะมาร้านเราเพื่อการลองตัวหรือเพื่อขอคำแนะนำปรึกษา "เชิญติดต่อเราได้ด้วยภาษาไทย"


Enter your full name

Enter a valid email

Enter your Phone number

Inquiry onlyReservation

describe here

Fitting Date

Fitting Time

How many people would you like to arrange a fitting for?